Gün energiýasy ulgamy

 • Alltop High-Quality off-Grid Household Solar Power System

  “Alltop” ýokary hilli öýden çykýan gün energiýasy ulgamy

  “Alltop” ýokary hilli öýden çykýan gün energiýasy ulgamy

  LED gün öý yşyklandyryş ulgamy, öýlere we jemgyýetlere ýa-da elektrik togy bolmazdan elektrik togy bolmazdan durnukly we ygtybarly energiýa üpjün etmek üçin döredilen, gün energiýasy bilen işleýän gün generatorydyr.
  Kiçijik gün ulgamy amatly hereket, aňsat gurnama we ygtybarly öndürijilik bilen häsiýetlendirilýär, bu gyssagly güýç talap edýän ýagdaýlar üçin örän amatlydyr.“Lighitng”, radiolar, janköýerler, telewizorlar, kompýuterler, holodilnikler ýaly köp programmalar üçin iň amatly, ygtybarly energiýa çeşmesidir.USB porty 5V-USB zarýad beriş enjamlarynyň hemmesine gabat gelýär.Şeýle hem adatdan daşary ýagdaýlarda ätiýaçlyk güýji çeşmesi hökmünde ulanylyp bilner.

 • Alltop Mobile Emergency Lighting Solar Power Energy System

  Alltop ykjam gyssagly yşyklandyryş Gün energiýasy ulgamy

  Alltop ykjam gyssagly yşyklandyryş Gün energiýasy ulgamy

  LED gün öý yşyklandyryş ulgamy, öýlere we jemgyýetlere ýa-da elektrik togy bolmazdan elektrik togy bolmazdan durnukly we ygtybarly energiýa üpjün etmek üçin döredilen, gün energiýasy bilen işleýän gün generatorydyr.
  Kiçijik gün ulgamy amatly hereket, aňsat gurnama we ygtybarly öndürijilik bilen häsiýetlendirilýär, bu gyssagly güýç talap edýän ýagdaýlar üçin örän amatlydyr.“Lighitng”, radiolar, janköýerler, telewizorlar, kompýuterler, holodilnikler ýaly köp programmalar üçin iň amatly, ygtybarly energiýa çeşmesidir.USB porty 5V-USB zarýad beriş enjamlarynyň hemmesine gabat gelýär.Şeýle hem adatdan daşary ýagdaýlarda ätiýaçlyk güýji çeşmesi hökmünde ulanylyp bilner.

 • Alltop Hot Selling Complete Set Home Solar System

  “Alltop Hot Selling” doly Gün Gün ulgamyny düzüň

  “Alltop Hot Selling” doly Gün Gün ulgamyny düzüň

  Bu öý gün ulgamy oba we uzak ýerlerde, obalarda we ada ýurtlarynda giňden ulanylýar. Ol yşyklandyryş, ykjam zarýad bermek, DC telewizory, DC fanaty, maşgala ýa-da açyk howada işlemek üçin ulanylýar.
  • Öýi yşyklandyrmak üçin ulanylýar.
  • Telewizor, janköýerler, kompýuterler, kondisionerler, holodilnikler we ş.m.
  • Artykmaç zarýad bermek, artykmaç zarýad bermek, gysga utgaşdyrmak, artykmaç ýüklemek we ters polýarlygy goramak bilen.
  • Arassa sinus tolkunly gün energiýasy ulgamy.

 • Alltop Solar Energy Powered Bulb Portable off Grid Home Solar System

  “Alltop” Gün energiýasy bilen işleýän lampa, “Grid Home Solar System” -dan göçürip bolýar

  ALLTOP Gün energiýasy bilen işleýän lampa, öýden çykýan gün ulgamy

  Bu öý gün ulgamy oba we uzak ýerlerde, obalarda we ada ýurtlarynda giňden ulanylýar. Ol yşyklandyryş, ykjam zarýad bermek, DC telewizory, DC fanaty, ect.Bu 120W gün yşyklandyryş ulgamy maşgala ýa-da açyk çäreler üçin amaly taýdan ulanylýar .
  • Öýi yşyklandyrmak üçin ulanylýar.
  • Telewizor, janköýerler, kompýuterler, kondisionerler, holodilnikler we ş.m.
  • Artykmaç zarýad bermek, artykmaç zarýad bermek, gysga utgaşdyrmak, artykmaç ýüklemek we ters polýarlygy goramak bilen.
  • Arassa sinus tolkunly gün energiýasy ulgamy.

 • Alltop High Quality Pure Sine Wave Solar Energy System

  Alltop ýokary hilli arassa sin tolkunly gün energiýasy ulgamy

  Alltop ýokary hilli arassa sin tolkunly gün energiýasy ulgamy

  Gün AC DC güýç ulgamy inwertordan, gün zarýadyny dolandyryjydan we içindäki batareýadan ybarat.DC güýjüni we AC güýjüni çykaryp biler.Göçme, aňsat işlemek we ýer tygşytlamak.
  Esasy aýratynlyklary
  * Easyeňil tehniki hyzmat
  * Hyzmatda wagt we pul tygşytlaň
  * Müşderini tanamak
  * Okuw bilen üpjün ediň * 100% Doly güýç
  * MOS turbasynyň güýji materialyny import ediň
  * Iki gezek gorag
  * Iki gezek temperatura gözegçilik etmek
  * Batareýa we şäher güýji ileri tutulýan wyklýuçatel

 • ALLTOP Grid off Inverter On grid Solar Inverter

  ALLTOP Grid Sover Inverter

  ALLTOP Grid Sover Inverter

  Gün AC DC güýç ulgamy inwertordan, gün zarýadyny dolandyryjydan we içindäki batareýadan ybarat.DC güýjüni we AC güýjüni çykaryp biler.Göçme, aňsat işlemek we ýer tygşytlamak.
  Esasy aýratynlyklary
  * Easyeňil tehniki hyzmat
  * Hyzmatda wagt we pul tygşytlaň
  * Müşderini tanamak
  * Okuw bilen üpjün ediň * 100% Doly güýç
  * MOS turbasynyň güýji materialyny import ediň
  * Iki gezek gorag
  * Iki gezek temperatura gözegçilik etmek
  * Batareýa we şäher güýji ileri tutulýan wyklýuçatel

   

 • ALLTOP high quality output off grid solar system

  Grid gün ulgamyndan ALLTOP ýokary hilli çykyş

  Grid gün ulgamyndan ALLTOP ýokary hilli çykyş

  Gün AC DC güýç ulgamy inwertordan, gün zarýadyny dolandyryjydan we içindäki batareýadan ybarat.DC güýjüni we AC güýjüni çykaryp biler.Göçme, aňsat işlemek we ýer tygşytlamak.
  * Easyeňil tehniki hyzmat
  * Müşderini tanamak
  * Okuw bilen üpjün ediň * 100% Doly güýç
  * Iki gezek gorag
  * Iki gezek temperatura gözegçilik etmek
  * Batareýa we şäher güýji ileri tutulýan wyklýuçatel

 • Alltop Multi Function Output off Grid Solar Energy System

  Grid Gün energiýasy ulgamyndan Alltop köp funksiýaly çykyş

  Grid Gün energiýasy ulgamyndan Alltop köp funksiýaly çykyş

  Bu öý gün ulgamy oba we uzak ýerlerde, obalarda we ada ýurtlarynda giňden ulanylýar. Ol yşyklandyryş, ykjam zarýad bermek, DC telewizory, DC fanaty, maşgala ýa-da açyk howada işlemek üçin ulanylýar.
  • Öýi yşyklandyrmak üçin ulanylýar.
  • Telewizor, janköýerler, kompýuterler, kondisionerler, holodilnikler we ş.m.
  • Artykmaç zarýad bermek, artykmaç zarýad bermek, gysga utgaşdyrmak, artykmaç ýüklemek we ters polýarlygy goramak bilen.
  • Arassa sinus tolkunly gün energiýasy ulgamy.