Taslamalar

  Solar street lights successfully installed on Saudi roads

  Saud Arabystanyň ýollarynda gün köçe çyralary üstünlikli oturdyldy Adaty ýagdaýlarda, bir hepdelik dowamly ýagyşly gün köçe çyralary goldanylyp bilner, emma müşderiler gün köçe yşyk önümlerini we degişli esbaplary satyn almaga üns bermeli ...

  All In One solar street light in Kenya

  Keniýadaky “Bir gün köçe çyrasy” atly bir gün köçesiniň çyrasyndaky hemmämiziň gowy kabul edilendigi we Keniýada, Afrikada gowy işleýändigi gowy habar.8 metrlik polýusda gurdular. Modeliň belgisi 0310B100-03.Heatokary ýylylygyň ýaýramagyndan ýasalan bu model alýumin m ...

  NEW Project In Egypt

  Bu taslamada gün köçe çyrasy 180W (üç çyra) kabul edýäris.Uzakdan dolandyryjy bilen ähli yşyklar.Şonuň üçin re modeimi we taýmerini uzak aralykda bellemek gaty amatly.Gün çyralary meşhurdyr.Elektrik toguny tygşytlap bilýär we gurmak aňsat.Şarin üçin sag bol ...

  Renewable energy is advanced productivity

  "Adamlar energiýanyň ýetmezçiligini aýdýarlar. Aslynda täzelenip bolmaýan energiýa ýetmezçilik edýär. Täzelenýän energiýa ýok."Hytaý Ylymlar akademiýasynyň akademigi Zuoxiu, "Gün fotowoltaik tehnologiýasy we senagatlaşma forumynda" ...

  Alltop High Quality Solar Garden Light

  Alltop Qualityokary hilli Gün bagynyň çyrasy Haýsy ajaýyp görnüş, gün bagy çyralarymyzyň garaňkylygy yşyklandyrýandygyna we adamlara ýylylyk getirýändigine gaty begenýäris.Surat, müşderiniň seslenme suraty.Tassyklaýanlary üçin müşderilere örän minnetdar o ...

  Solar Street Light Cases 1

  120 birlik 100W All Uganda-da bir gün köçesiniň çyrasy Müşderi bir şäherden beýleki şähere barýan ýoly yşyklandyrmak üçin şertnama baglaşdy.Widtholuň giňligi iki taraplaýyn zolaklar üçin takmynan 14m we bir taraplaýyn zolak üçin 7 metr....