Alltop IP65 Suw geçirmeýän sazlanylýan gün şöhlesiniň çyrasy

Gysga düşündiriş:

Alltop IP65 Suw geçirmeýän sazlanylýan gün şöhlesiniň çyrasy

 • ]Dynç alyş, dynç alyş, oturylyşyk, toý, Hallowin, Şükür bagşy, Ro Christmasdestwo ýa-da beýleki yşyklandyryş bezeg zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin 7 reňk 9 reesime (7 elmydama reesim + 2 ýalpyldawuk reesim) edilip bilner.
 • [Uzak iş wagty we gün zarýady] Gün şöhlesine duýgur yşyk datçigi.Agşam düşende awtomatiki açylýar / daň atanda öçýär.6-8 sagat göni gün şöhlesine doly zarýad berlenden soň 10 sagatdan gowrak ýakyp bolýar.
 • [Çydamly we suw geçirmeýän] Reňkli gün şöhlesi ABS material bedenini, ýokary hilli, ýokary güýçliligi, ýokary berkligi kabul edýär, bu daşky howanyň uzak wagtlap täsir etmeginiň öňüni alyp biler we ýarylmagyna ýa-da deformasiýasyna sebäp bolup biler.
 • [2 guralsyz 2 gurnama] Reňk üýtgedýän gün çyralary, simler ýok, gün şöhlesini gowy ýagtylandyrylan ýere salyň ýa-da daşarky diwara goýuň, diňe bir ajaýyp peýza. Yşyklandyryş çözgüdi däl, eýsem yşyklandyrmak üçin suw çyrasy hökmünde hem. howlyňyz, daşarky çüwdürimleri, ýodajyklary, palma agaçlaryny, howlulary, howlulary, gyrymsy agaçlary, baglary, garaageslary, kirpikleri we gazonlary, pyýada ýörelgelerini, ýörelgeleri, baýdak meýdançalaryny bezäp bilersiňiz.


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Marka ady ALLTOP
  NOOK. 0970A03-01 0970A03-02
  Reňk Iki reňkli ýagtylyk modeli Reňkli modeller (ýedi reňkli çyra)
  LED lampa 5050 Iki reňkli LED 9PCS
  Gün paneli DC5.5V 1.7W, polikristally
  Batareýanyň görnüşi Lityum 3.7V 2200mAH
  Zarýad beriş wagty 6-8 sagat
  Iş wagty 12-15 sagat
  Led 160 lm / w
  Material BÖLÜM
  Önümiň ululygy 157.5 * 125 * 125mm
  Kepillik 2 ýyl
  0970_01

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler