• banner-1
  • banner-2
  • banner-3

ylym we tehnologiýa maýa goýumlaryna ünsi jemleýär

yeananyň dowamynda 100% yşyklandyryş amala aşyryldy

Portfolio

  • About-us-1
  • About-us-3
  • About-us
  • About-us-2

Biz hakda

2010-njy ýylda döredilen “Zhongshan Alltop Lighting Co., Ltd.” gün / AC köçesi / suw joşmasy / bag çyralary, Gün AC / DC janköýerleri, köp funksiýaly Gün öý ulgamy we başga-da birnäçe gözleg, işläp düzmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýan hünär önümidir. AC / gün energiýasy bilen işleýän önümler, 13 ýyldan gowrak tejribe.Ulag amatly amatly guangdongda ýerleşýäris.Strategiýa boýunça ýurda işjeň jogap berýäris"Guşak we ýol"we daşary ýurt bazaryny ösdürmek üçin köp tagalla etdi.2016-njy ýyldan bäri 50-den gowrak daşary ýurt sergisine gatnaşdyk we 2017-nji ýylda Keniýada şahamça açdyk.

Täze gelenler

Biziň arzamyz