Önümler

 • Alltop Waterproof IP65 3000W LED Solar Flood Light

  Alltop suw geçirmeýän IP65 3000W LED Gün suw joşmasy

  Alltop suw geçirmeýän IP65 3000W LED Gün suw joşmasy

  • [Uzak hyzmat ediş möhleti] Alýumin garyndy lampasynyň jaýy ýokary ýylylyk geçirijiligine eýedir we ýagtylygyň 90% -ini bölüp çykarýar.Şonuň üçin suw joşmasynyň ömri 50,000 sagatdan geçýär
  • [Brightokary ýagtylyk] LED yşyk çyralary ýokary ýagtylyk effektine eýe, şol bir ýagtylyk sarp edilişi adaty energiýa tygşytlaýjy lampalaryň diňe 1/4 bölegidir.Bu, elektrik toguňyzy tygşytlamak bilen size ajaýyp yşyklandyryş meýdançasyny berjekdigini aňladýar.
  • [Ningyldyrym we suw geçirmeýän] Alýumin gabygyndan we gyzgyn aýnadan ýasalýar.Bu gün şöhlesi ýagyşda, garda, garda we beýleki erbet howa şertlerinde işleýär.Baglar, zawodlar, çukurlar, meýdançalar, stadionlar we yşyklandyryşa mätäç beýleki ýerler üçin amatlydyr.
  • [Berkidilen we çydamly] Demir ýaýyň ýokary temperatura garşylygy we himiki öndürijiligi, sazlamak we gurmak aňsat.
 • ALLTOP New Arrival ABS Smd All In One Solar Street Light

  ALLTOP Täze geliş ABS Smd Hemmesi bir gün köçesiniň çyrasynda

  ALLTOP Täze geliş ABS Smd Hemmesi bir gün köçesiniň çyrasynda

  • Hemmesi bir / Integral dizaýnda goşmaça kabel gerek däl, ibermek, gurmak we tehniki hyzmat etmek aňsat.
  • Hiç hili kabelsiz, gurmak we ibermek aňsat.
  • Pleönekeý işlemek, ulanmak aňsat, gije awtomatiki yşyklandyryş.Has ygtybarly, has çydamly, has moda. Birnäçe päsgelçilikli möhür dizaýny, ýagyş we tozan dürli howa şertlerine uýgunlaşmak aňsat.
  • CE, CCC, ISO9001, RoHS, FCC, IP65, IK08 Duz-spreý synagy, ýel güýji synagy, IES, patent şahadatnamalary.
 • Alltop High Power SMD Highway All In One Solar Street LED Light

  Alltop High Power SMD Highway All Solar Street LED çyrasy

  Alltop High Power SMD Highway All Solar Street LED çyrasy

  • CE, CCC, ISO9001, RoHS, FCC, IP65, Duz-spreý synagy, ýel güýji synagy, IES, patent şahadatnamalary.
  • Gün panelleri gün energiýasyny elektrik toguna öwürýär.Hiç hili sim gerek däl, gurmak aňsat.Yşyksyz awtoulag ýollary, ýollar, üçekler, ýodajyklar, garaageslar, howlular, fermalar, oba ýollary, teraslar, ammarlar, kortlar we garaňky ýerler üçin amatlydyr.
  • Daşky gün çyralary ýokary ýagtylykly LED bilen üpjün edilendir.Uly göwrümli batareýa ýagtylygy 1-2 gün saklap biler.
  • Yşyklandyryş meýdany we ýagtylyk burçy ýoluň giňligine görä sazlanyp bilner.
 • ALLTOP High Power Energy Saving Outdoor Flood Light

  ALLTOP Powerokary güýçli energiýa, açyk suw joşmasyny tygşytlaýar

  ALLTOP Powerokary güýçli energiýa, açyk suw joşmasyny tygşytlaýar

  • [Brightokary ýagtylyk] LED yşyk çyralary ýokary ýagtylyk effektine eýe, şol bir ýagtylyk sarp edilişi adaty energiýa tygşytlaýjy lampalaryň diňe 1/4 bölegidir.Bu, elektrik toguňyzy tygşytlamak bilen size ajaýyp yşyklandyryş meýdançasyny berjekdigini aňladýar.
  • [Ningyldyrym we suw geçirmeýän] Alýumin gabygyndan we gyzgyn aýnadan ýasalýar.Bu gün şöhlesi ýagyşda, garda, garda we beýleki erbet howa şertlerinde işleýär.Baglar, zawodlar, çukurlar, meýdançalar, stadionlar we yşyklandyryşa mätäç beýleki ýerler üçin amatlydyr.
  • [Berkidilen we çydamly] Demir ýaýyň ýokary temperatura garşylygy we himiki öndürijiligi, sazlamak we gurmak aňsat.
  • [Uzak hyzmat ediş möhleti] Alýumin garyndy lampasynyň jaýy ýokary ýylylyk geçirijiligine eýedir we ýagtylygyň 90% -ini bölüp çykarýar.Şonuň üçin suw joşmasynyň ömri 50,000 sagatdan geçýär.
 • Alltop Outdoor Lighting Solar Street Light

  Alltop açyk yşyklandyryş Gün köçesiniň çyrasy

  Alltop açyk yşyklandyryş Gün köçesiniň çyrasy

  • ]Gündiz zarýad bermek, gijelerine yşyklandyrmak, daşky gurşawy goramak we energiýa tygşytlamak.
  • [Çydamly we suw geçirmeýän] Bu gün baýdak çyrasynyň gabygy ýokary hilli, damja garşy, poslama garşy we çydamly metal materialdan ýasalýar.IP65 suw geçirmeýän we howanyň köpüsinde ulanylyp bilner.
  • [Elektrik we simsiz zerurlyk ýok] Gün panelleri gün energiýasyny elektrik toguna öwürýär.Hiç hili sim gerek däl, gurmak aňsat.Yşyksyz awtoulag ýollary, ýollar, üçekler, ýodajyklar, garaageslar, howlular, fermalar, oba ýollary, teraslar, ammarlar, kortlar we garaňky ýerler üçin amatlydyr.
 • ALLTOP Super Brightness High Quality Solar Street Light

  ALLTOP Super ýagtylygy Qualityokary hilli Gün köçesiniň çyrasy

  ALLTOP Super ýagtylygy Qualityokary hilli Gün köçesiniň çyrasy

  • Gün şöhlesi, açyk gün energiýasy bilen üpjün edilen LED, teras, howly, bag, ulag ýoly, daşky diwar üçin 3 sport rejimi, giň burçly datçik bilen simsiz suw geçirmeýän howpsuzlyk hereket datçigi.
  • 120 ° -180 ° giň burçly datçik dizaýny bilen, LED gün hereketiniň datçigi yşyklandyryşlary bahalandyrmazdan köp ýer tutup biler.Saýlamak üçin akylly üç çyra re modeimi.
  • Energiýany tygşytlaýan we ekologiýa taýdan arassa gün çyralary.
  • Suw geçirmeýän hereket datçiginiň çyrasy, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin sazlanyp bilinýän orta ýagtylyk re modeimine, garaňky ýagtylyk datçigine we datçik re modeimine eýe.Çyranyň arka tarapynda degişli ýagtylyk re modeimini geçirmek amatly.
 • Alltop Energy Conservation Outdoor Solar LED Street Light

  Alltop energiýasyny tygşytlamak Daşarda gün şöhlesiniň köçe çyrasy

  Alltop energiýasyny tygşytlamak Daşarda gün şöhlesiniň köçe çyrasy

  • [Akylly tehnologiýa] Bu açyk täjirçilik gün köçesiniň çyrasy dürli funksiýalara eýedir we dürli maksatly ulanylyp bilner.Şol bir wagtyň özünde, daň atýan re modeim gün yşyklaryna gündiz zarýad bermäge we gijelerine awtomatiki işlemäge mümkinçilik berýär.
  • [Çeýe gurnama] Gün köçeleriniň çyralary, diwarlary ýa-da baýdak diregleri üçin goşa gurnama usullary bar.Mundan başga-da, gün köçeleriniň yşyklaryny has köp gazanmak üçin gün köçe çyralaryny gün panelinden we lampa korpusyndan aýratyn gurup bolýar we olary bilelikde gurup bolýar.
  • [Atylylygyň ýaýramagy] Alýuminiý garyndyly gün şöhleli LED köçe çyra jaýynyň we lampa korpusynyň özboluşly dizaýny, ýylylygyň ýaýramagy üçin amatly saýlawdyr.
  • ]
 • Alltop High Efficiency LED Solar Street Light

  Alltop ýokary netijelilik LED Gün köçesiniň çyrasy

  ALLTOP efficiencyokary netijelilik gün köçesiniň çyrasyna sebäp boldy

  • [Gün paneli] Daşky köçe çyralary ýokary fotoelektrik öwrülişi bilen polisilikony ulanýar.Qualityokary hilli LED çipleri we uly göwrümli batareýalar bilen enjamlaşdyrylan 6000k gündizine ak ýagtylyk beriň (ömri 6000 sagatdan gowrak bolup biler).
  • [Hereketi duýmak we ýagtylygy dolandyrmak] Bu köçe çyrasy ýagtylygy awtomatiki sazlap bilýän ýagtylyk dolandyryşy bilen enjamlaşdyrylandyr (agşam ýakylýar, öçürilýär, daň atanda zarýad berilýär).
  • ] syzmak .Bu gün şöhlesi, erbet howada, simsiz, AC we DC elektrik üpjünçiligi bolmazdan, ýylyň dowamynda ýagtylyk çykaryp biler.
  • [Programma] Meýdançalar, seýilgähler, baglar, howlular, köçeler, ýollar, uniwersitet şäherçeleri, fermalar we ş.m.
 • ALLTOP energy saving led light high lumen integrated outdoor solar lamp adjustable angle solar led street light

  ALLTOP energiýa tygşytlaýjy, ýokary lýumen integrirlenen açyk gün çyrasynyň sazlanylýan burçly gün şöhlesiniň köçe çyrasy

  ALLTOP energiýa tygşytlaýjy, ýokary lýumen integrirlenen açyk gün çyrasynyň sazlanylýan burçy 40w 60w 100w 180w 200w 300w gün şöhlesiniň köçe çyrasy

  • Integrirlenen optiki linza bilen ýeňil effektli LED ulanyň.sazlanylýan burç, hemişelik tok çykyşy.
  • Eokary netijelilik bilen 300W-den gün paneli (Monokristally)
  • Pleönekeý işlemek, ulanmak aňsat, gije awtomatiki yşyklandyryş.Has ygtybarly, has çydamly, has moda. Birnäçe päsgelçilikli möhür dizaýny, ýagyş we tozan dürli howa şertlerine uýgunlaşmak aňsat.
  • CE, CCC, ISO9001, RoHS, FCC, IP65, IK08 Duz-spreý synagy, ýel güýji synagy, IES, patent şahadatnamalary.
123456Indiki>>> Sahypa 1/6