Gün paneli

 • Alltop High Efficiency Hybrid off Grid Monocrystallin Solar Power Panel

  Grid Monokristallin Gün energiýasy panelinden Alltop ýokary netijelilik gibrid

  Grid Monokristallin Gün energiýasy panelinden Alltop ýokary netijelilik gibrid

  1).ALLTOP esasy gün öýjüklerini, çeýe gün panellerini, gün inwertorlaryny, gün ulgamlaryny, gün öýjüklerini we gün dolandyryjylaryny öz içine alýan OEM ýöriteleşdirilen gün panellerine ünsi jemleýär.Düzeltmegi goldaýarys.

  2).Powerhli elektrik bekedini tamamlamakda size goldaw berjek tejribeli inersenerler toparymyz bar.
  3).Önümçilik kuwwatymyz ýylda 2-3 GWt.
  5).Geçen CE, TUV, ETL, ECE, IEC şahadatnamasy.
 • Alltop High Power Hybrid System Inverter Solar Panel

  Alltop ýokary güýçli gibrid ulgam inwertor gün paneli

  Alltop ýokary güýçli gibrid ulgam inwertor gün paneli

  1. Tehnologiýa aşa ýokary netijeliligi üpjün edýär we çäkli giňişlikde gurnama kuwwatyny ýokarlandyrýar.
  3. Howanyň çydamlylygynyň ýokarlanmagy: adaty kebşirleýiş prosesi sebäpli öýjügiň mikro-ýarylmagyndan gaça duruň;modul çeýe we gysyjy;ähli kyn şertler üçin amatly.
  4. Ulgamyň bahasyny azaltmak: Modulda poluň giňligi, BOS, transport we tehniki hyzmat çykdajylary azaldylýan ýokary netijelilik bar.
  5. Güýçli utgaşyklyk: Dürli esasy akymly batareýalar bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

 • Alltop Hybrid System Mono Crystalline Solar Panel

  Alltop gibrid ulgamy Mono kristal gün paneli

  Alltop gibrid ulgamy Mono kristal gün paneli

  1. efficiencyokary netijelilik.Highokary geçirijili we dokumaly aýna bilen polisilikon gün öýjükleri 16,5% -e çenli modulyň netijeliligini üpjün edip biler.
  2. Tehnologiýa aşa ýokary netijeliligi üpjün edýär we çäkli giňişlikde gurnama kuwwatyny ýokarlandyrýar.
  3. Howanyň çydamlylygynyň ýokarlanmagy: adaty kebşirleýiş prosesi sebäpli öýjügiň mikro-ýarylmagyndan gaça duruň;modul çeýe we gysyjy;ähli kyn şertler üçin amatly.
  4. Ulgamyň bahasyny azaltmak: Modulda poluň giňligi, BOS, transport we tehniki hyzmat çykdajylary azaldylýan ýokary netijelilik bar.
  5. Güýçli utgaşyklyk: Dürli esasy akymly batareýalar bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

 • ALLTOP High Power Home Solar Power System Solar Panel

  ALLTOP Powerokary güýçli öý Gün energiýasy ulgamy Gün paneli

  ALLTOP Powerokary güýçli öý Gün energiýasy ulgamy Gün paneli

  1. efficiencyokary netijelilik.Highokary geçirijili we dokumaly aýna bilen polisilikon gün öýjükleri 16,5% -e çenli modulyň netijeliligini üpjün edip biler.
  2. Tehnologiýa aşa ýokary netijeliligi üpjün edýär we çäkli giňişlikde gurnama kuwwatyny ýokarlandyrýar.
  3. Howanyň çydamlylygynyň ýokarlanmagy: adaty kebşirleýiş prosesi sebäpli öýjügiň mikro-ýarylmagyndan gaça duruň;modul çeýe we gysyjy;ähli kyn şertler üçin amatly.
  4. Ulgamyň bahasyny azaltmak: Modulda poluň giňligi, BOS, transport we tehniki hyzmat çykdajylary azaldylýan ýokary netijelilik bar.
  5. Güýçli utgaşyklyk: Dürli esasy akymly batareýalar bilen enjamlaşdyrylyp bilner.